Værdiggrundlag for Solbakkens Fritidsskole

Her kan du se, hvilket værdiggrundlag foreningen Solbakkens Fritidsskole bygger på.

Foreningens formål

Foreningen er almennyttig, og foreningens formål er at udbrede folkeoplysning inden for økonomiske, politiske, sociale, kulturelle og religiøse emner, samt at arbejde for de idealer, som FN arbejder for: Fred, tolerance, mellemfolkelig forståelse og internationalt samarbejde.

Foreningen skal tilse, at der til alle foreningens arrangementer er tilgængelige forhold for alle, f.eks. kørestolsbrugere og andre med særlige behov.

Foreningens formål søges bl.a. opnået gennem:

På lokalt plan at oprette aktiviteter med støtte i folkeoplysningsloven samt andre aktiviteter, der opfylder formålet, herunder tilrettelæggelse af udvekslingsrejser, kulturelle arrangementer m.v.

Samarbejde med andre folkeoplysende og kulturelle organisationer.

 

 

Kunne du tænke dig at undervise?

Hvis du kunne tænke dig at give undervisning på vores fritidsskole, eller har idéer til kurser, så må du endelig henvende dig til os!

414

Selvom du måske sidder i kørestol...

Mange aftenskoler er - vanskeligt - eller umuligt tilgængeligt for personer med fysisk funktionsnedsættelse. På Solbakkens Fritidsskole er det dog ikke noget problem, for selvom vi bor i gamle bygninger, har vi brugbare adgangsforhold og toiletforhold. Parkeringspladsen foran er også stor nok til et par "handibusser". På den anden side vil vi ikke lægge skjul på, at det KAN blive lidt trangt - men det er vel en del af charmen. Bussen på billedet ovenfor er en canadisk "handibus". Det har vi ikke mulighed for at tilbyde, så du må komme i din egen.